Kontrola nemocných

UPOZORNĚNÍ:  OD 08.07.2019 DO 26.07.2019 JSEM MIMO ÚZEMÍ ČR. OBJEDNÁVKY NEPŘIJÍMÁME.

Vítáme Vás na našich stránkách, na kterých naleznete informace o tom, jakým způsobem Vám můžeme usnadnit podnikání, funkčnost společnosti, snížit náklady a dopomoci k vyšší produktivitě Vašich zaměstnanců a zároveň snížit jejich absenci v zaměstnání.

Díky současnému znění zákona o nemocenském pojištění, 187/2006 sb., a Zákonu 262/2006 zákoníku práce, je zaměstnavatel oprávněn kontrolovat, zda zaměstnanec, který byl uznán dočasně práce neschopným, dodržuje v období prvních 14 kalendářních dní DPN stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, pokud jde o povinnost zdržovat se v místě pobytu a dodržovat rozsah a dobu povolených vycházek.

Obzvláště v podnikání a obzvláště v dnešní době platí heslo: „Důvěřuj, ale prověřuj“. Nechte tuto starost na nás, a my za Vás Vaše zaměstnance zkontrolujeme, kontrolu zdokladujeme a zpracujeme.

Jak probíhá kontrola

1. Objednání kontroly

V tomto kroku je samozřejmostí první kontakt nás a klienta. Objednání kontroly může být vyřízeno jak osobně, tak elektronicky. V případě elektronického nebo telefonického kontaktu je potřeba mít objednávku a plnou moc. Dokumenty můžete stáhnout pod tímto odstavcem či může být klientovi zaslán pomocí emailu. Pokud byste požadovali rámcovou smlouvu, zde preferujeme osobní setkání a domluvení podmínek smlouvy.

Objednávka

Plná moc

2. Podklady pro kontrolu

Požadujeme od zaměstnavatele předání fakturačních údajů, podepsané plné moci a objednávkový formulář, ve kterém jsou zaznamenány údaje nutné pro provedení kontroly, nebo sepsání a podepsání rámcové smlouvy.

3. Kontrola

Kontrolu samotnou provádí vyškolený pracovník, který se drží zákonem daných podmínek uvalených na kontrolu dočasně práce neschopných. Kontrolor zaznamenává celou kontrolu do protokolu a má vlastní cedulku kontrolora.

 • Kontrolor se v klientem vybraný čas dostaví na adresu pobytu nemocného zaměstnance, kterou má zaznamenanou na marodním lístku.
  • Za nesplnění podmínek lze považovat i neoznačení zvonku, tuto informaci do protokolu zaznamenáváme a je jen na klientovi, jak s informací naloží.
 • Dále přichází na řadu samotná kontrola.
  • Pokud zaměstnance nezastihneme na uvedené adrese, tak se vzdálíme od místa (neodcházíme, ale sledujeme pohyb kolem dané adresy) a  po určité době (vetšinou 15 až 30 minut od první kontroly) pokusíme o opětovnou kontrolu. Pokud i opětovná kontrola skončí neúspěchem, tak zaznamenáme výsledky kontroly do protokolu a zaměstnanci se vhodí do poštovní schránky oznámení o tom, že u něj proběhla kontrola nemocných DPN a že nebyl zastižen spolu s výzvou o objasnění nepřítomnosti kontrolorovi a zaměstnavateli.
  • Pokud zaměstnance zastihneme, musíme se mu prokázat průkazem kontrolora a plnou mocí k provedení kontroly od klienta. Zaměstnanec se nám musí prokázat platným občanským průkazem a předložit nám marodní lístek, který zkontrolujeme zda souhlasí s udanými informacemi od zaměstnavatele. Dále nám zaměstnanec podepíše protokol o kontrole a tím naše kontrola končí úspěchem.
 • Vše je po celou dobu zaznamenáváno do protokolu o kontrole. Tento protokole je schválen ČSSZ, se kterou jsme všechny podmínky a kroky kontroly diskutovali.

4. Podání reportu

Informování o výsledcích kontrol se liší dle výsledku samotné kontroly a to:

  • Pokud jsme zaměstnance nezastihli, tak obratem posíláme elektronicky informace společně s oskenovaným protokolem a podklady neúspěšné kontroly. Po splnění všech požadovaných kontrol zašleme protokol o provedených kontrolách a kopii protokolu kontroly DPN s podklady a fakturou zaměstnavateli.
 • Pokud jsme zaměstnance zastihli a kontrola proběhla úspěšně informujeme pouze zaměstnavatele o výsledku v den kontroly a protokol o provedených kontrolách s kopií protokolu DPN zasíláme společně s fakturou po splnění všech požadovaných kontrol.

Zpracované podklady jsou spolu s fakturou předány (osobně, poštou či elektronicky) klientovi. Originální protokoly kontroly DPN jsou uschovány a založeny se všemi potřebnými dokumenty.

5. Zpracování výsledku kontroly

Podklady získané při kontrole DPN jsou zpracovány dle současné legislativy a jsou překontrolovány, aby byly právně v pořádku a použitelné.

 • Protokol o kontrole je zkontrolován, a připraven pro další použití
  • dle zákona by měl jeden protokol být k dispozici zaměstnavateli
  • dále by se měl zaslat na ČSSZ
  • třetí kopii by měl dostat lékař, který vystavil zaměstnanci marodní

Pro naši vlastní potřebu a zpětnou kontrolu si také ponecháme originální protokol o kontrole pro sebe. Protokoly jsou uloženy a přístupný jen pro nás kontrolory. Každá firma si může požádat o originální protokol.

Ceník

Jednorázovou dohodu:
(následující den po uzavření a objednání služby)

První návštěva zaměstnance – 350 Kč
Opakovaná návštěva zaměstnance – 300 Kč

Expresní kontrola (do 24 hodin od objednání) – 650 Kč

Nejsme plátci DPH

Příplatky:

Pracovní den kontroly je 8-17 hodin, kde příplatky jsou nulové.

Kontrola, která se uskuteční od 17:00 do 22:00 se připlácí k ceně kontroly + 30 %
Kontrola o víkendy a svátky se připlácí k ceně kontroly + 60 %
Příplatky se můžou sčítat.

Náklady na dopravu:

–  Doprava Kladno……………………………………………………… zdarma
–  Okres Kladno……………………………………………………………. 5,00 Kč/1 km
–  Mimo okres Kladno…………………………………………………. 6,00 Kč/1 km

Rámcová smlouva

Lze s naší společností sepsat individuální rámcovou smlouvu, která uspokojí určitě obě strany. Proto pokud byste měli vážný zájem o sepsání rámcové smlouvy, neváhejte se zeptat emailem či zavolejte osobně = KONTAKT

Historie

Jsme společnost, která vznikla již v roce 2011 na základě poptávky po kontrole dočasně pracovně neschopných. Splňujeme všechny zákonem dané podmínky, které za zákona musí společnost provádějící kontrolu nemocných mít. Protokoly a dokumenty máme připraveny a zkontrolovány za pomoci ČSSZ, se kterou jsme celý proces konzultovali a nastavili vše tak, aby bylo vše průkazné, legální a snadné. Mladý a asertivní tým, znalý právní legislativy týkající se kontroly. Kontroloři jsou plně proškoleni a schopni provést kontrolu u Vašich zaměstnanců tak, aby kontrola splňovala všechny náležitosti a byla v případě pracovně právního sporu přínosem či podkladem, umožňující Vaší společnosti prokázat porušení kázně Vašeho zaměstnance.

Proč využít našich služeb?
1) Kontrola je důležitá, a my jsme plně připraveni vyhovět Vašim požadavkům
2) Díky kontrolám klesne absence Vašich zaměstnanců a jejich zneužívání termínu dočasně práce neschopný
3) Jsme k dispozici i o svátky a víkendy, lze sjednat a domluvit i okamžitá kontrola
4) Kromě jednorázových kontrol můžou naše společnosti fungovat dlouhodobě, a tím dlouhodobě udržovat kázeň zaměstnanců při prvních 14 dnech DPN
5) Vše je legální, zdokumentované a v případě právního řešení problému použitelné a průkazné

Kde nás najdete:

logo41Kontrola nemocných

IČ: 88328121


Bc. Patrik Jeřábek
soukromý detektiv

Tel: 605 284 119

Email: p.jerabek@krach-cz.cz


Ing. Stanislava Jeřábková

Tel: 732 125 643

Email: s.jerabkova@krach-cz.cz


Provozovna:

Žižkova 145
Kladno – Švermov
273 09

Provozní hodiny:

Pondělí: 10:00 – 15:00
Úterý: 10:00 – 15:00
Středa: 10:00 – 15:00
Čtvrtek: 10:00 – 15:00
Pátek: 10:00 – 14:00