Kontrola nemocných

Vítáme Vás na našich stránkách, na kterých naleznete informace o tom, jakým způsobem Vám můžeme usnadnit podnikání, funkčnost společnosti, snížit náklady a dopomoci k vyšší produktivitě Vašich zaměstnanců a zároveň snížit jejich absenci v zaměstnání.

Díky současnému znění zákona o nemocenském pojištění, 187/2006 sb., a Zákonu 262/2006 zákoníku práce, je zaměstnavatel oprávněn kontrolovat, zda zaměstnanec, který byl uznán dočasně práce neschopným, dodržuje v období prvních 14 kalendářních dní DPN stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, pokud jde o povinnost zdržovat se v místě pobytu a dodržovat rozsah a dobu povolených vycházek.

Obzvláště v podnikání a obzvláště v dnešní době platí heslo: „Důvěřuj, ale prověřuj“. Nechte tuto starost na nás, a my za Vás Vaše zaměstnance zkontrolujeme, kontrolu zdokladujeme a zpracujeme.