Současná legislativa

Jakým způsobem funguje současný zákon týkající se kontroly nemocných?legislativa

Zákon č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění

Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce

V odkazech výše si můžete přečíst plné znění zákonů, které upravují kontrolu dočasně práce neschopných.

V těchto zákonech je vysvětleno, jaká práva má zaměstnavatel vůči svým zaměstnancům a jak může kontrolu provádět. Dle zákona proplácí zaměstnavatel zaměstnanci prvních 14 dní nemocenské (od třetího dne). V těchto dnech nekontroluje stát, zda zaměstnanec dodržuje lékařem povolené vycházky a zda se nachází na adrese, kterou má u lékaře nahlášenou. Právě těchto 14 dní je pro zaměstnavatele klíčových, a v této době může výše zmíněné podmínky zaměstnavatel u svého zaměstnance kontrolovat.

Kontrolu DPN může zaměstnavatel provést sám, nebo ji může provést jeho zaměstnanec, či další osoba, která je zplnomocněná zaměstnavatelem a splňuje zákonem dané podmínky pro provozování kontroly nemocných.

O kontrole DPN musí být proveden záznam v protokolu o kontrole DPN. Tento dokument je velmi důležitý především pro následné řešení problémů s nezastižením zaměstnance při kontrole. Zároveň se nezastiženému zaměstnanci musí nechat v poštovní schránce doklad o tom, že u něj proběhla kontrola v určitý čas a den s informací, že má svou nepřítomnost vysvětlit a doložit.

V případě, že je zaměstnanec zastižen, tak se musí kontrolnímu pracovníkovi prokázat platným občanským průkazem. Tento kontrolní pracovní do protokolu o kontrole DPN zaznamená údaje a dále se podepíše do marodního lístku do oddílu o kontrole.