Historie

Jsme společnost, která vznikla již v roce 2011 na základě poptávky po kontrole dočasně pracovně neschopných. Splňujeme všechny zákonem dané podmínky, které za zákona musí společnost provádějící kontrolu nemocných mít. Protokoly a dokumenty máme připraveny a zkontrolovány za pomoci ČSSZ, se kterou jsme celý proces konzultovali a nastavili vše tak, aby bylo vše průkazné, legální a snadné. Mladý a asertivní tým, znalý právní legislativy týkající se kontroly. Kontroloři jsou plně proškoleni a schopni provést kontrolu u Vašich zaměstnanců tak, aby kontrola splňovala všechny náležitosti a byla v případě pracovně právního sporu přínosem či podkladem, umožňující Vaší společnosti prokázat porušení kázně Vašeho zaměstnance.

Proč využít našich služeb?
1) Kontrola je důležitá, a my jsme plně připraveni vyhovět Vašim požadavkům
2) Díky kontrolám klesne absence Vašich zaměstnanců a jejich zneužívání termínu dočasně práce neschopný
3) Jsme k dispozici i o svátky a víkendy, lze sjednat a domluvit i okamžitá kontrola
4) Kromě jednorázových kontrol můžou naše společnosti fungovat dlouhodobě, a tím dlouhodobě udržovat kázeň zaměstnanců při prvních 14 dnech DPN
5) Vše je legální, zdokumentované a v případě právního řešení problému použitelné a průkazné